Orasyon sa pagtawag ng duwende

Orasyon para sa tagabulag

Mga Kabuuang Pageview. Kung hindi aalisin ng tumigalpo ang tigalpo sa maysakit, pag namatay ang natigalpo, kasamang mamamatay ang tumigalpo:. Isulat sa papel at idikit sa mga haligi ng bahay- yung may sulat ang nakadikit sa haligi. Kaligtasan sa panganib, sa masasamang tangka, masasamang balak. Tulad ng pagtatanim, ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay naitatanim din…. Gayundin ang kasamaan sa kapwa…. Kadalasan, dahil sa pagiging makasarili at pagdadamot, ang mga tao ay nakakatanim ng binhi ng kasamaan sa puso ng kanilang mga kapwa…. Kaawa-awa kung ang binhing ito ay tumubo at magkaugat… sapagkat ang masamang binhi ay lason sa diwa. Ito ay sumisira ng mga pagsasamahan, ng mga pagkakaibigan, at nagiging sanhi ng kahirapan, kalungkutan, kapighatian, at kasawian. Ang mabuting binhi ay parang dalisay na batis para sa isang halaman. Ito ay nagbubunga ng pagmamahal, katiwasayan, kagamutan, pagkakasundo, kaligtasan at kabutihan… Ito ay maitatanim lamang ng mga taong nagtataglay ng mabuting binhi…. Ang Diyos ay mabuti, at Siya ang pangunahing nagtatanim ng mabubuting mga binhi sa mga taong nais nya. Ang pangunahin sa mga binhing ito ay ang pag-ibig ng Diyos… Ang pag-ibig ng Diyos ay pinakadakila sa lahat. Ang taong nagtataglay ng pag-ibig ng Diyos ay umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, nagmamalasakit, at nagmamahal, na walang malisya, na walang masamang iniisip, na walang masamang diwa…. Ang mabuting binhi pag yumabong ay magbubunga. Maitatanim ang mga bungang ito sa iba, at sisilay ang bagong pag-asa na magkaroon ng mas mabuting mundo para sa hinaharap…. O mga espiritung namamahala sa Spiritum Wacsim, sa aming panawag sa inyo ay kasihan ninyo ng bisa ang aming mga dasal. Ipagkaloob ninyo sa amin ang bisa, bagsik, at poder ng Spiritum Wacsim. Isa itong aral na may sariling sistema. Ang Y-ZETA ay makakatulong ng malaki sa paggamot ng mga pinsalang dulot ng mga tigalpong nakamamatay, at sa gamutan ng iba pang spiritual na karamdaman. Y-ZETA- Maging taos sa puso ang kagustuhang magbago, hindi dahil sa marapat o kailangan, kundi ito ay nais gawin. Sa isang tahimik na lugar, maglaan ng panahon upang suriin ang sariling konsensya, at mga nagawang pagkakamali sa sariling buhay. Ilista sa isang papel ang mga pagkukulang, ang mga kamaliang nagawa, at ang mga kasalanang nagawa sa buhay. Sa pagkakataong ito, basahing mabuti ang listahang nagawa. Siyasatin sa iyong sarili kung bakit mo nagawa ang mga bagay na iyon. Banggitin mo sa iyong sarili ng 99x ang mga katagang ito:. Sunugin ang listahan. Hayaang padparin ng hangin ang abo nito. Sa bawat araw ay sikapin mong gumawa ng mabuti. Gawin ang bawat paraan upang makagawa ng kabutihan. Bawat kabutihang ginagawa ay may puntos-espiritual na pagdating ng araw ay makakatulong ng malaki sa iyong spiritual na pag-unlad. Magdasal ng taimtim sa Diyos araw-araw. Hingin mo ang Kanyang awa, at gabay sa iyong buhay. Sa tuwing nagtatagumpay ka laban sa kasamaan- sa mga tukso, sa mga enkwentro spiritual, at iba pa, ay mag-alay ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Iminumungkahi ko ang pagbabasa ng Salmo ng Biblia sa pagbibigay-papuri sa Diyos. Tubig mula sa Bundok Banahaw. Kandilang puti.

maniwala kayo sa kapangyarihan ng orasyon


Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga dasal o orasyon na makapagbigay ng katiwasayan sa ating buhay. Mga ora na pampaswerte, pagkakasundo ng magkalaguyo, panghalina sa trabaho para magustuhan ng mga tao sa paligid. Mga orasyon para pang-akit ng mga customers at marami pa iba. Ang lahat ng ito ay makapagbigay sa atin ng magandang buhay kong gagamitin sa mabuti. Pwding ilagay sa loob ng tindahahan at opisina. Nakukuha ito sa mga bundok ng mga katutubong ETA. Ito ay ginagamit na panggayuma, pang-akit ng customers sa tindahan, pampaamo sa matigas na AMO, at nagdadala ng swerte sa buhay. Nilalagay ito sa bote na may langis bilang sangkap. Pwding gawin sangkap sa kalmen at ilagay sa loob ng bao na isang mata. Pwding ibulsa o ilagay sa loob ng bag. Maganda para sa mga naghahanap ng trabaho at naghahanap ng mabuting BOSS. Mag spray bago lumapit sa napupuso-an. Ganun din ang gawin kong meron business appointment para maging successful ang business transaction na gagawin. Mga Nilalaman:. CREDO 6. May 9 na babaylan special na sangkap para sa proteksyon sa kulam, inggit, maligno, aswang, at lahat ng may masamang tangka. May sangkap na panghalina at panggayuma. Pang-akit sa swerte 3. May karga 9 na malalakas na orasyon para sa iwas disgrasya, bala, patalim, tagabulag, kontra tigalpo, pampabalik ng tigalpo, pang discommunion ng negatibong pwersa sa paligid at iba pa. Naglalaman ito ng mga orasyon pangdepensa laban sa tigalpo, mal espirito, palipad hangin, usog, bati ng lamang lupa at espirito. Ito ang ilan sa mga nilalaman: 1. Ilan sa mga Nilalaman: 1. Ang Aklat na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan sa larangan ng gamutan ng sakit espiritwal. Nakasaad din sa aklat na ito ang mga pangontra na dasal — pangkalas, panumbalik at iba pa laban sa sakit na binigay ng masamang elemento sa paligid. Para sa mga baguhan sa larangan ng espiritwal, ito ay para sa inyo. Mapapalawak ang inyong kaalaman sa panggagamot at kong paano labanan ang may gawa nito. Mga Nilalaman: 1. Aklat at Gamit ng Lihim na Karunungan. Search this site. Mga Aklat at Gamit ng Lihim na Karunungan. About Us. Contact Us.

Gayuma agimat orasyon


Third eye. Sikreto at oracion kungpaano niya ginawa ang mga ito. Bumuhay siya ng mga patay at nagpagaling ng mga may-sakit nang hindi gumamit ng anumang gamot, maliban sa mga lihim na mga salita at mga pangungusap. Ang mga pinagaling niya ay matutunghayan sa Banal na Kasulatan, sa mga pangkat at mga talatang sumusunod MATEO - Isang Ketongin — Isang Lumpo na nararatay, nasa malayo at hindi na Pinaroonan — Biyenang babae ni Pedro, nararatay dahil sa lagnat - Maraming inaalihan ng demonyo na pawang pinagaling. Nariyan, matutunghayan ninyo sa Biblia, ang mga patay na binuhay ni Hesus, at ang mga pinagaling na may sari-saring sakit at karamdaman. Narito ang sinabi ng dakilang Manggagamot ng sanlibutan, ang dakilang Mangagamot ng mga manggagamot. Iyan ang mga panalangin na ipinanalangin ng Haring David sa Diyos. Ang mga salitang iyan ay maaring sabihin sa loob o sa sarili, bago wikain sa karumal-dumal na espiritu ang ganito: Lumabas ka na, umalis ka na. Maaari ring ibulong sa kamay ng manggagamot bago ihilot, at maaari rin namang ibulong o sabihin sa sarili bago hipan ang may-sakit. Ito ay isang matibay na kalasag laban sa lahat ng masasamang espiritu, at isang watawat ng tagumpay na hindi malapitan ng mga karumal-dumal na espiritu. Ang panalanging ito kapag sinambit ng buong taimtim sa puso at kaluluwa, ay dumarating na walang pagsala at tumatapat sa ulo ng nananalangin ang Banal na Espiritu Santo. Kung matapos na ang pagdalangin at pagtawag sa Espiritu Santo, ay titingnan ng gumagamot ang may-sakit sa gawing puyo nito, at saka sasabihin sa sarili ang sumusunod: Maaari ring ibulong sa tubig ang mga salitang ito saka ipainom sa maysakit. Ang mga nasabing espiritu ay maraming sakit at karamdamang nalilikha at nagagawa sa katawan ng tao. Kung minsan ay pinapapasok ang masamang hangin sa loob ng katawan, karaniwan ay sa tiyan, ngmay sakit. Narito ang lahat ng mabisang paraan ng pag-aalis ng sakit, at pagpapaalis sa masasamang espiritu na nagbibigay ng mga sakit. Ang nasabing espiritu ay maaaring paalisin at ang pagpapaalis ay ganito: Kung ang sakit ay baba, sapi, sakay at palipad-hangin, ang alin man siya ay madaling maaalis o paalisin. Kung minsan ay kailangang paliguan ng magkasamang dahon ng atis at lubigan na nilaga. Ito ay pakukuluang mabuti at palamigin bago ipaligo sa may-sakit. Paiinumin din ang may-sakit ng mahigit na kalahating baso ng paligong ito, upang isuka at ilabas ang kinain. Dapat ding suubin ng insenso o kamanyang sa gabi ng araw na nakapaligo ang may-sakit. Kung minsan ay ang hanging ipinakakain lamang ng masamang espiritu ang laman ng tiyan. Iyan ay mapalalabas agad sa pamamagitan ng pagpapasuka o pagpapadighay sa may-sakit na paiinumin ng tubig na bubulungan ng sumusunod na oracion. Kung minsan ay binibingi ang may-sakit at hindi makadinig. Narito ang oracion na sasabihin sa sarili na ihihinga sa dalawang taynga ng may-sakit: Ganito naman ang ihihihip sa may mata kung binubulag at hindi makakita: Narito pa ang isang panghihip sa mata: Iyan din ang mga salitang panghilot sa namimilay, kung sakaling pinipilay at ayaw palakarin. Maaari ding ihilot ang mga sumusunod: Kung minsan ay pinasusugat ang buong katawan ng may-sakit. Narito naman ang mga oracion panghihip: Kung minsan ang ulo ang pinasasakit.

MGA ORASYON


Pwede pong pakibigay sakin yung buong orasyon ng 1? May oras po ba ito? At ilang beses po ito dapat gawin? Sir, sana po ay makahingi ng kumpletong orasyon. Ako po sanay hiningi ng tulong. Salamat po. Hi po! Gusto ko po sana hingin ang buong orasyon ng Asahan ko po reply mo Salamat Sir magandang hapon po. Pwede po bang mahingi ang buong orasyon ng mga ito at kung kailan at anung oras po ang dpat gwin ito? Mraming salamt po. Ikinalulungkot ko po kaya binasag namin ang mga orascion na naka post dyan baka kung gagawin ninyo ay nagbabawas lang kayo sa oras at mabigo lang sa hinahangad mo. Kuya pano ko po kayo mas madaling makocontact. Kailangang kailangan ko po sana ng tulong ninyo. Have a nice day po Sir! Pwd po ba aq mgpatulong sau? Dko na kc alam kung anOng dapat kung gawin. Kaw lang ang aasahan q nmakatulong sa problema q. Ito po email q: Emilymiano yahoo. Thanks and god bless. Naging hopeless ako kase ineexpect ko wala na kaming pag-asa Akala ko yong roller coaster ride relationship namin mawawala na lang basta. Bnalik nya po sken ang lalaking mahal na mahal ko Thank God nameet ko si Ate Marg. Para mo lang syang ate. She will guide you. Nakikipagmeet basta Manila bound lang and sumasagot ng phonecalls. My email is louie. Gusto ko po mahingi yung complete na orasyon nung 6 7 8 email me at micamaetablante11 gmail. Pede po ba makahingi ng kumpleto orasyon ng para s pglagay ng litrato s unan n orasyon please po tulungan po nyo ko. Kinuha habang nakasakay ako sa jeep together with may daughter. Hi Good Morning pwede mo ba ako bigyan nbg orasyon 6 7 at Just badly need it talaga. Gud pm puwede mo ba ako bigyan ng orasyon 3 6 7 at 8 please po ang email ko marinettea ymail. Sir pwede maka hingi ng orasyon sa 7? Ito po email ko rjtanaleon yahoo.

Details about the Supernatural Beings will also be explained in some blog entries. Use the methods in your own risks. Greetings Filipino Sorcery. Salamat po sa inyong pagbibigay linaw sa mga bagay na ito. Magandang araw po! The orasyon: "Domine Jesu Christe, qui Maria et Jose subdetus, qui vivis et regnas en saecola saecolorum, familia sancte Emamil salvamos. So far this is what I have. But I will look into my other libritos for other orasyons. This orasyon if prayed everyday discreetly and with passion will cause great mental comprehension and good memory. Recite it with your left hand touching the temple of your head. Labels: filipino witchcraft and sorceryorasyonsumpa sa mangkukulam. Pinadala ko na din sa iyo na humiling nito ang basag. Gamitin lang kung kinakailangan. Sa mga sumunod ko na pagsusuri at pagaaral ay unti-unti ko nadidiskobre ang libro at ang kapangyarihan na taglay nito. May mga bagay na nangyayari sa pagpapatuloy ko sa pagtuklas pero ang ganito ay natural na. At sa tulong na din ng aking mga taga-gabay ay nadadaig ko ang mga kakaibang pangyayari na ito. Ang susunod ko na ibabahagi ay ukol sa preparasyon na gagawin para " Nawa'y ipagkaloob sa iyo ng kataastaasang Deus ang grasya at kabanalan na kinakailangan upang maunawaan ang mataas na misteryo at lihim ng Arma; at upang makamit eto, ikaw ay makontento sa iyong sarili at huwag humiling sa kataastaasang Deus ng mas mataas pa sa nararapat na ipagkaloob sa iyo; sapagkat kapag ikaw ay nagnais na lumipad ng mas mataas pa at nilabag ang kalooban ng kabanal-banalang lumikha, tulad ng ninais makamit ni Luzbel, ikaw ay walang patutunguhan kundi ang kahiya-hiya at kalunos-lunos na pagbagsak sa lupa. Samakatwid, ikaw ay kinakailangan na maging sukdulang malinis at banal ang paguugali, at isaalang-alang mabuti ang intensyon ng paglalarawan ng pamamaraan sa preparasyon ng Arma, na kinakailangan para matamo ang estado divino upang makumbinsi ang kataastaasang Deus na lumikha na ikaw ay pagkalooban ng kapangyarihan sa mga Podoroso Sagrado Vocales at maigawad sa iyong espirito at katawan ang Arma, na siyang ibinigay ng Deus kay Moshe at sa kanyang mga salinlahi. Ang kahinaan din ng loob ang siyang nagiging sanhi ng pagiging mainipin na nagreresulta sa pagnanais na agarang maabot ang kapangyarihan upang mapaandar ang mga Podoroso Sagrado Vocales ng walang kapangyarihan mula sa Dios Ama Ang mga nakasulat rito ay ang sa tingin ko na importante na tandaan sa preparasyon ng pagkakaroon ng estado divino o maaaring sa literal na meaning ay ang pagkakaroon ng "DIVINE STATUS", na magbibigay ng kapangyarihan para gamitin ang Arma sa pamamagitan ng pag-gamit ng Podoroso Sagrado Vocales. Ang pamamaraan din ng preparasyon ay similar sa turo sa akin noon sa paghahanda sa mahal na araw upang makamit ng buo ang kapangyarihan. Maaari akong magdagdag ng mga bahagi mga orasyon at kung meron man ako nakalimutan pero sa ngayon ay ang mga ito muna. At ipagmamakaawa mo rin na sa darating na panahon na ikaw ay bigyan niya nawa ng grasya at kabanalan na ibigay sa iyo ang kapangyarihan sa mga Podoroso Sagrado Vocales at igawad sa iyo ang Arma, at ikaw ay patnubayan at gabayan ng Dios Ama sa kanyang banal na landas at kagustuhan, ng ikaw ay hindi mahulog sa mga kamay ng mga demonyo at kanilang mga maling gawain at landas Labels: el arma de moshe fili de amramestado divinofilipino witchcraft and sorceryorasyonpreparation. Pang-Bakod sa Magnanakaw, Sakuna at Mal-Espiritus but perhaps generally sa masasamang loob : Pangproteksyon sa iyong bahay laban sa masasamang loob at sakuna. Kumuha ng 4 na maliliit na bote ng cough syrup o similar na bote na dark ang kulay. Isulat ang orasyon na ito sa maliit na papel at ilagay sa loob ng maliit na bote:. Sinimulan ko na ang pagaaral at pagsusuri sa natagpuan ko. Pero hanggang sa ngayon ay bumibigat pa rin ang pakiramdam ko kapag hawak ko ang libro na ito. Ang mga unang tanong sa isip ko ay ano ba ang libro na ito, sino ang pinapatukuyan at ano ba ang ibig sabihin ng El Arma de Moshe Filii de Amram: Podoroso Sagrado Vocales. Kung maaari lamang ay madaliin na at pagbubuklatin na lamang ang libro, pero narinig ko na ang isang paniniwala na kapag bara bara na binasa ang mga lihim na libro ay hindi mo ito matitigilan na basahin. Paulit ulit mo ito bubuklatin at babasahin ngunit wala naman pumapasok sa iyong isipan at walang maiintindihan. Kaya nagdecide na lamang ako na isa-isahin ang nilalaman nito. Kumuha ako ng notebook at dun sinimulan isulat ang aking natutuklasan at naiintindihan. Sa pagtuklas ko sa libro na ito ay ibabahagi ko ang dapat lamang ibahagi. Kung mayroon man nakakaalam na tungkol sa libro na ito ay hindi ako mahihiya na itanong kung ano at para saan ba ito. Kung puwede sana ilagay ang mga larawan ng bawat pahina kagaya ng ginagawa ni Ka Tikbalang ay mas maganda ngunit sa ngayon ay hindi muna siguro maaari. At pinagiingatan ko rin na ibuka ang aking bibig kapag binabasa ang mga kasulutan sa libro na ito. Mas mabuti na ang safe.

Agimat ng Spiritum Wacsim, Paano Magkaroon nitoComments on “Orasyon sa pagtawag ng duwende

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>